Oferta

WYKONUJEMY:

Inwertaryzacje budowlaną istniejących obietków – architektoniczno konstrukcyjną wraz z ekspertyzą i orzeczeniem stanu technicznego obiektu.

Projektowanie

Projekty koncepcyjne i architektowniczno budowlane wszelkich budynków. Specjalizujemy się głównie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Opracowywanie planów zagospodarowania terenu działki.

Załatwienie formalności

Załatwianie wszelkich formalności w Urzędach, załatwianie uzgodnienień, składanie wniosków do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie.


 

Nadzór nad budową

Pełnienie obowiązków kierownika budowy oraz inspektora nadzoru przy wykonywanych obiektach budowlanych w zakresie konstrukcyjno budowlanym. Wykonujemy dokumentacje powykonawcze oddawanych budynków, odbiory budynków.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej projektowanych budynków oraz wykonywanie oceny energetycznej budynków istniejących (świadectwa energetyczne).

Doradztwo techniczne przed i podczas realizacji obiektu jak i podczas eksploatacji budynku.

Współpracujemy z innymi projektantami w zakresie branż sanitarnej ,elektrycznej.